ONZE MISSIE

RED ONZE OCEANEN

We streven naar een schone(re) oceaan door samen met vrijwilligers op te ruimen, lokale gemeenschappen sterker te maken en educatie te bieden over de gevolgen van plastic in de oceaan, het milieu, recycling en duurzaamheid.

ONZE BASIS IS GEBASEERD OP DRIE PIJLERS

Schoonmaak

In samenwerking met MBRC Cleaning Hubs organiseren wij met 4,000 toegewijde afvalinzamelaars en vrijwilligers iedere dag en overal ter wereld opruimacties. Van IJsland tot Australië, Indonesië tot Costa Rica. De MBRC-schoonmaakhubs hebben een enorme impact op het lokale milieu en de gemeenschappen. MBRC-schoonmaakhubgemeenschappen krijgen speciale vuilniszakken en we laten ze zien hoe ze hun huishoudelijk afval direct kunnen scheiden in organisch, recyclebaar en niet-recycleerbaar afval en hoe ze de zakken kunnen weggooien in de afvalbakken die op centrale locaties van MBRC. De bakken worden regelmatig ingezameld, geleegd en schoongemaakt door MBRC en het afval wordt overgebracht naar de belangrijkste afvalverwerkingsfaciliteit van MBRC. De gemeenschappen krijgen ook apparatuur om het afval op de stranden en aan de kust op te ruimen, in te zamelen en te recyclen. Elke week organiseert MBRC een opruimactie op iedere schoonmaakhub, waarbij tot 100 afvalophalers in dienst zijn en vrijwilligers worden verwelkomd, waaronder kinderen van de plaatselijke scholen. Net als bij het huisvuil wordt ook alles wat aan de kust wordt gevonden naar de hoofdafvalverwerkingsinstallatie gebracht. Tijdens opruimevenementen worden regelmatig briefings gehouden: door actieve betrokkenheid bij het schoonmaken van hun lokale stranden krijgen de lokale bewoners een groter verantwoordelijkheidsgevoel en begrip voor het plastic afvalprobleem.

Recycling

In samenwerking met lokale gemeenschappen implementeert MBRC een duurzaam afvalbeheersysteem, dat ervoor zorgt dat het ingezamelde plastic wordt schoongemaakt, verpakt en vervoerd naar lokale recyclingfabrieken, zodat het gerecyclede plastic weer op de markt komt. Recyclebaar materiaal wordt verzameld op de hoofdhub, waar het wordt geteld, gecomprimeerd, verpakt in balen, gewogen en klaargemaakt voor transport. Het recyclebare plastic, meestal in de vorm van flessen, verpakkingen, bakjes en zakken (een combinatie van PET (polyethyleentereftalaat), HDPE (hogedichtheidspolyethyleen), LDPE (lagedichtheidspolyethyleen) en PP (polypropyleen)) wordt afgevoerd naar de dichtstbijzijnde gecertificeerde recyclingfabriek. Het recyclaat wordt gewassen en versnipperd voordat het het mechanische recyclingproces ondergaat, waarbij het wordt gesmolten en hervormd tot vlokken, korrels of garen.

Educating

Om het bewustzijn van afval, recycling en duurzaamheid te vergroten, heeft MBRC een educatief programma ontwikkeld dat is bedoeld om degenen die het meest worden getroffen door oceaanplastic te helpen de oorzaak ervan te begrijpen en de oplossingen te ontdekken. Pas als we het probleem begrijpen, kunnen we ons inzetten om het te stoppen. Workshops en presentaties worden gehouden op lokale scholen en gemeenschapscentra in de buurt van de schoonmaakcentra voor zowel kinderen als volwassenen, zodat ze de impact van plastic afval op het mariene milieu en op hun leven kunnen begrijpen. De programma's voor afvalinzameling, -opruiming en -recycling lopen gelijktijdig met lessen, informatiebijeenkomsten en workshops die in de plaatselijke scholen worden gehouden. Lokale docenten krijgen educatief materiaal en middelen om schoolkinderen te leren over de oorsprong van plastic en de problemen die verband houden met plastic voor eenmalig gebruik. Ook zoeken ze oplossingen voor het plasticprobleem in de oceaan. Hiernaast worden er workshops en presentaties voor volwassenen georganiseerd en wordt er bij elke opruiming een briefing gehouden om de afvalophalers en vrijwilligers te informeren over het plasticprobleem in de oceaan.

ONZE SCHOONMAAKHUB'S

Onze 50 MBRC the Ocean Cleaning Hubs bevinden zich in meer dan 15 landen wereldwijd en we groeien voortdurend. We werken samen met lokale gemeenschappen in enkele van de meest door plastic beschadigde regio's om permanente schoonmaakcentra te creëren. Het inhuren van personeel ter plaatse kan lokale gemeenschappen versterken, werkgelegenheid creëren voor de lokale bevolking en de tools leveren.
DE ZEE VAN KENNIS
MBRC ACADEMIE
De MBRC Academie biedt een online cursus voor studenten en volwassenen die willen groeien in de wereld van duurzaamheid rondom oceanen. We zijn trots op onze strandopruimingen en gerecyclede waren, maar bewezen is dat de meeste kracht zit in onderwijs op het gebied van duurzaamheid betreft oceanen. De gratis Academie-cursus, die een jaar lang loopt en elke week een nieuw onderwerp bevat, is op maat gemaakt. Mocht je je kennis op het gebied van duurzaamheid en bewustzijn willen vergroten, dan is deze gratis cursus een aanrader, gezien een schone(re) oceaan momenteel een van de grootste uitdagingen is van deze tijd.

OCEAN PLASTIC

The ocean plastic course is a much more detailed course, with four modules and 52 chapters, one for every week of the year. This course is tailored to provide you with a well-rounded awareness and understanding of the ocean, marine environmental pollution, and in particular the plastic challenge. Each chapter introduces you to a new subject, dives deeper into one specific topic and puts the spotlight on a relevant organization or project. Links to further information in the form of articles, reports, documentaries, films, podcasts or websites are provided, as is a selection of takeaways from the chapter highlighting some of the main facts and suggesting some positive to take. Quizzes provide a chance to test your knowledge after each module. You should complete the course having gained a deeper all-round knowledge of our ocean, the ocean plastic problem, and what you can do to help restore the ocean.

Interested? Then sign up today and start your journey with the MBRC Academy!

START

Plastic - From production to reduction in 5

For those looking for a succinct introduction to the plastic problem then the MBRC plastic crash course could be for you. The course focusses on the origins and impact of plastic, on the parallel avenues of regulating production and cleaning up the plastic that is already polluting the ocean and at ways you can kick your plastic habit. Each of the five chapters takes just 20 to 30 minutes to complete.

START

ONZE AMBASSADEURS

MBRC-ambassadeurs komen uit alle lagen van de bevolking, maar de duidelijke overeenkomst tussen hen is hun onvoorwaardelijke liefde voor de oceanen. Of ze nu wetenschappelijk, professioneel of voor hun vrije tijd zdoen, de oceaan speelt een grote rol in hun leven.

Robin Struve

EDEKA Struve
Duitsland

Nathalya Cabral

International Model
Indonesië

Alexander Stotz

CEO STRÖER Media
Duitsland

Hassan Beybe

Project Director Reefs
Maldives

Julia Ritter

MBRC Academy
Course Instructor
Duitsland

Casto Kayombo

Ambassador
Tanzania

MAKE IMPACT WITH US
JOIN US

Become a part of the MBRC Ambassador community and help us making regular progress in cleaning our oceans together.