Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Op de volgende pagina's informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is MBRC the ocean GmbH, Hermannstraße 13, 20095 Hamburg, Deutschland, Tel.: +49 40 319 77 322, E- Mail: info@mbrctheocean.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden volgens individuele vereisten. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de duur van de betreffende cookie-opslag controleren in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG om onze gerechtvaardigde belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/verwijderen-en-beheren-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

-Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

- Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=nl

-Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact met ons opnemen

4.1Onze eigen evaluatieherinnering (geen verzending door een klantevaluatiesysteem)
We gebruiken uw e-mailadres als eenmalige herinnering voor het indienen van een evaluatie van uw bestelling met behulp van ons eigen evaluatiesysteem, voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na het plaatsen van uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

4.2Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en voor de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is ons legitieme belang bij het reageren op uw verzoek in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die anders bepalen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Op grond van art. 6, lid 1, punt b AVG, worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval, als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een rekening vindt u in het invoerscherm van het bijbehorende formulier op onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn gesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn en er geen legitiem belang van onze kant bestaat bij de voortgezette opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe advertenties

- Nieuwsbrief via MailChimp
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener, The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS (https://mailchimp.com), aan wie wij de gegevens doorgeven die u heeft opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze openbaarmaking wordt gedaan in overeenstemming met Art. 6 lid 1 punt f AVG en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die op onze website opgeslagen beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen. Hierdoor kunnen wij bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie vastgelegd (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in een gepseudonimiseerd formaat verzameld en zijn niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens van u. Een directe persoonlijke relatie is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.
Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Verder kan MailChimp deze gegevens gebruiken volgens art. 6, lid 1, punt f AVG ook op basis van zijn eigen legitieme belang bij de vraaggerichte vormgeving en optimalisatie van de dienst en voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om die ontvangers aan te spreken of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst ("Gegevensverwerkingsovereenkomst") gesloten met MailChimp op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Als u interesse heeft om deze verwerkersovereenkomst in te zien, kunt u dit doen via de volgende internetlink: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
Het privacybeleid van MailChimp is in te zien op: https://mailchimp.com/legal/privacy/

7) Verwerking van gegevens ten behoeve van orderafhandeling

7.1Voor zover nodig voor de verwerking van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. b AVG.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, zullen we de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven, verwerken om u te informeren persoonlijk door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 (1) verlicht. c AVG. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling uit te voeren, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2Doorgeven van persoonsgegevens aan verzendserviceproviders

- Duitse postdienst
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan Deutsche Post in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders wordt alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres aan Deutsche Post doorgegeven voor de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met Deutsche Post of verzending van statusinformatie voor verzending van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener Deutsche Post.
-DHL
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan DHL in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan DHL doorgegeven voor de levering in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met DHL of verzending van statusinformatie voor verzending van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener DHL.
- DPD
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), geven wij uw e-mailadres door aan DPD in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders wordt alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan DPD doorgegeven voor de levering in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om vooraf overeenstemming te bereiken over de leveringsdatum met DPD of het doorgeven van statusinformatie voor de levering van de zending.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener DPD.
- FedEx
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach)), geven wij uw e-mailadres door aan FedEx in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres doorgegeven aan FedEx voor de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met FedEx of verzending van statusinformatie voor verzending van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener FedEx.
- Hermes
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienst Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), geven wij uw e-mailadres door aan Hermes in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders wordt alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres aan Hermes doorgegeven met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met Hermes of het doorgeven van statusinformatie voor de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken bij de verwerkingsverantwoordelijke of bij de vervoersdienstverlener Hermes.

7.3Gebruik van betalingsdienstaanbieders

- Amazon Pay
Als u de betaalmethode "Amazon Pay" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij zal de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover nodig. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments naar: https://pay.amazon.com/uk/help/201751600
- Apple Pay
Als u de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland kiest, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat met iOS, watchOS of macOS door een betaalkaart te debiteren die is gestort met "Apple Pay". Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw apparaat zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, is het daarom noodzakelijk om een eerder door u gedefinieerde code in te voeren en deze te verifiëren met behulp van de functie "Face ID" of "Touch ID" van uw terminal.
Met het oog op de betalingsverwerking worden uw informatie die tijdens het bestelproces is verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart voor betalingsverwerking. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website van waaruit de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsinformatie. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om de betaling te bevestigen.
Als in de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 Par. 1 verlicht. b AVG.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie met succes is voltooid. Anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of de Apple Watch gebruikt om een aankoop te voltooien die via Safari op Mac is gedaan, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in uw iPhone-voorkeuren. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.
Ga voor meer informatie over Apple Pay-privacy naar het volgende webadres: https://support.apple.com/en-gb/HT203027
- Paypal
Wanneer u betaalt via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor kredietcontroles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus op basis van PayPal's legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit conform art. 6 (1) punt f AVG. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op erkende wetenschappelijke, wiskundig-statistische methoden. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- Shopify-betalingen
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betaling verwerkt door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie die u hebt verstrekt in verband met uw bestelling zullen doorsturen (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing , factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover nodig. U kunt het privacybeleid van Shopify Payments bekijken op: https://www.shopify.com/legal/privacy.
U kunt meer informatie over het privacybeleid van Stripe Payments Europe Ltd. bekijken op: https://stripe.com/en-de/privacy.
- ONMIDDELLIJK
Als u de "SOFORT"-betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie we uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen doorgeven met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. SOFORT maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dat nodig is. Het privacybeleid van SOFORT kan worden bekeken op: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/.

8) Onlinemarketing

Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook toegepast. Het wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland (hierna "Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt weergegeven, wordt door Facebook-pixels een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze pagina het delen van gegevens met Facebook via pixels toestaat, wordt deze URL-parameter via een cookie in de browser van de gebruiker geschreven, die door de gelinkte pagina zelf wordt ingesteld. Deze cookie wordt vervolgens uitgelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk de gegevens door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig wordt de door ons geplaatste Facebook-pixel voor het weergeven van Facebook-advertenties alleen weergegeven aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald door middel van de bezochte websites) die we naar Facebook zullen verzenden (zogenaamde "aangepaste doelgroepen"). Bij het gebruik van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend zijn. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren door bij te houden of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt ("conversie").
De verzamelde gegevens zijn anoniem en geven ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt om een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk te maken en om Facebook in staat te stellen de gegevens voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de "Cookie Consent Tool" die op de website is ingesloten.

9) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen en kan ook worden overgebracht naar de servers van Google LLC. in Amerika.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die anonimisering van het IP-adres waarborgt door het in te korten en de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google LLC. in de VS en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.
Via een speciale functie genaamd "Demografie" maakt Google Analytics het ook mogelijk om statistieken samen te stellen met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de site op basis van een evaluatie van interessegerelateerde advertenties en met het gebruik van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op voor de doelgroep geoptimaliseerde marketingmaatregelen. Gegevenssets verzameld via "Demografie" kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.
Details over de geïnitieerde verwerkingen en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die van websites zijn verzameld, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van Google Analytics-cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 Par. 1 letter a AVG. Zonder deze toestemming zal het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaatsvinden.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw recht op intrekking van uw toestemming uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent-Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

10) Retargeting/Remarketing/Referral Advertising

Google Ads-remarketing
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van advertentiemedia (zogenaamde Google Adwords) onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de advertentiecampagnes. Op deze manier streven we ernaar om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor het bijhouden van conversies hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en die zijn doorgestuurd naar een pagina die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in Amerika.
Details over de verwerkingen die worden geïnitieerd door het bijhouden van conversies van Google Ads en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die zijn verzameld van websites, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de website geen gebruik gemaakt van Google Conversion Tracking.
U kunt de instelling van cookies door Google Ads Conversion Tracking voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen. U kunt de browser plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen zijn als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.
Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

TikTok-pixel
Deze website maakt gebruik van de "TikTok Pixel", een trackingtechnologie die wordt beheerd door het sociale netwerk "TikTok" van TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland ("TikTok").
Met behulp van cookies (kleine tekstbestanden die op het gebruikte eindapparaat worden opgeslagen) wordt informatie over het surfgedrag op onze website in gepseudonimiseerde vorm verzameld, aan TikTok doorgegeven, daar opgeslagen en geëvalueerd om vervolgens de weergave van op interesses gebaseerde en gepersonaliseerde productaanbevelingen op TikTok. Onderwerp van de informatie die op deze manier pseudoniem wordt verzameld en verwerkt, is in principe de apparaat-ID, het apparaattype, de tijdstempel, het gebruikte besturingssysteem en het IP-adres. De informatie kan worden toegewezen aan de persoon van de gebruiker met behulp van verdere informatie die TikTok over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege het eigendom van een account bij het sociale netwerk "TikTok". TikTok kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die TikTok heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "TikTok", en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren. De verzamelde informatie mag in geen geval worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
De TikTok Pixel stelt ons verder in staat om de effectiviteit van advertenties op TikTok te volgen. Als de gebruiker wordt omgeleid van een advertentie op TikTok naar pagina's op deze website en de cookies zijn nog niet verlopen, legt de pixel bepaalde door ons vooraf gedefinieerde gebruikersacties vast en kan deze volgen (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, weergaven van productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser een HTTP-verzoek van de cookie naar de TikTok-server via de TikTok-pixel, waarbij bepaalde informatie over de actie wordt verzonden. Deze overdracht stelt TikTok in staat om statistieken samen te stellen over het gebruiksgedrag op onze website na te zijn doorgestuurd vanuit een TikTok-advertentie, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met art. 6 par. 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door deze service te deactiveren met behulp van de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van de TikTok Pixel hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met TikTok, waarbij TikTok verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden. TikTok draagt over het algemeen verzamelde informatie over buiten de Europese Economische Ruimte en vertrouwt op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om te zorgen voor naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming.

11) Sitefunctionaliteiten

11.1Gebruik van Vimeo-video's
Op onze website zijn plug-ins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS ingebed. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plug-in wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bent ingelogd op Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bent ingelogd op Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u met de plug-ins interageert (bijvoorbeeld door op de startknop van een video te drukken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.
Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan uw Vimeo-account, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, evenals uw gerelateerde rechten en privacy-instellingen zijn te vinden in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy
Voor video's van Vimeo die op onze site zijn ingesloten, wordt automatisch de trackingtool Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland geïntegreerd. Dit heeft betrekking op Vimeo's eigen tracking waar we geen toegang toe hebben en die niet kunnen worden beïnvloed door onze site. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, waar het ook kan worden verzonden naar servers van Google LLC.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. Zonder deze toestemming zal Vimeo-Videos niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, kunt u deze service deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

11.2Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video's die worden aangeboden door de aanbieder YouTube, die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland ("Google").
Hiertoe wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt om ervoor te zorgen dat, volgens de informatie van de provider, gebruikersinformatie pas wordt opgeslagen nadat de afspeelfunctie van de video is gestart. Wanneer het afspelen van embedded YouTube-video's wordt gestart, stelt de provider "YouTube"-cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens aanwijzingen van YouTube is het gebruik van die cookies onder meer bedoeld om videostatistieken vast te leggen, het gebruiksgemak te verbeteren en ongepaste handelingen te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika.
Ongeacht of de embedded video wordt afgespeeld, wordt bij het bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk "dubbelklik" tot stand gebracht. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking buiten onze controle.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. Zonder deze toestemming worden er geen Youtube-video's gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, kunt u deze service deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vindt u op: www.google.com/policies/privacy/.

11.3Google-weblettertypen
Deze site gebruikt weblettertypen van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding hebben met de servers van Google. Bij het gebruik van Google Maps kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika. Op deze manier wordt Google geïnformeerd dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gebruik ervan is in ons legitieme belang in de zin van art. 6 (1) punt f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op: https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

12) Gereedschap en diversen

Deze website gebruikt een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve gebruikerstoestemming te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde applicaties waarvoor toestemming nodig is. De "tool voor toestemming voor cookies" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer ze de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het juiste vakje aan te vinken. Met behulp van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betreffende gebruiker de bijbehorende toestemming geeft door het bijbehorende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het respectieve eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als toestemming is verleend.
De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of loggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt AVG op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conforme vormgeving van onze website.
Verdere rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 (1) punt c AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over de exploitant en de instellingsmogelijkheden van de cookie-toestemmingstool vindt u direct in de bijbehorende gebruikersinterface op onze website.

13) Rechten van de betrokkene

13.1De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) jegens de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

- Recht op toegang van de betrokkene volgens art. 15 AVG: U heeft het recht om de volgende informatie te ontvangen: De door ons verwerkte persoonsgegevens; de doeleinden van de verwerking; de categorieën van verwerkte persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt; de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en in ieder geval in die gevallen zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene; de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land.

- Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen en/of het recht om onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, te laten aanvullen.

- Recht op wissing (“recht om te worden vergeten”) op grond van art. 17 AVG: U hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien aan de voorwaarden van art. 17 (2) AVG is voldaan. Dit recht geldt echter niet voor het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

- Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen om de volgende redenen: Zolang de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door u worden betwist, wordt geverifieerd. Als u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens vanwege onrechtmatige verwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan. Als u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, zodra we deze gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking. Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voorrang hebben op uw gronden.

- Recht op informatie op grond van art. 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, is hij verplicht om elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit blijkt onmogelijk of kost onevenredig veel moeite. U hebt het recht om over die ontvangers geïnformeerd te worden.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch mogelijk.

- Recht om een gegeven toestemming in te trekken op grond van art. 7 (3) AVG: u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

- Recht om een klacht in te dienen op grond van art. 77 AVG: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens is in strijd met de AVG.

13.2RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WE IN HET KADER VAN EEN OVERWEGING VAN BELANGEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONZE OVERWEGENDE RECHTMATIGE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT TEGEN DEZE VERWERKING TE VERZETTEN MET INGANG VAN DE TOEKOMST OP GROND DIE VOORTVLOEIT UIT UW SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. WIJ BEHOUDEN ECHTER HET RECHT VOOR OP VERDERE VERWERKING ALS WE OVERWEGENDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN DIE DE BESCHERMING VAN DE VERWERKING waardig zijn, die zwaarder wegen dan UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM WETTELIJK TE BEVORDEREN, UITOEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

14) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het doel van de verwerking en - indien relevant - op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 6 (1) punt a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig verwijderd als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG, tenzij we dwingende gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die de bescherming verdienen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 (2) AVG.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.