Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Totstandkoming van het contract
 3. Recht om te annuleren
 4. Prijzen en Betalingsvoorwaarden
 5. Verzend- en leveringsvoorwaarden
 6. Voorbehoud van eigendomsrechten
 7. Garantie
 8. Inwisselen van campagnevouchers
 9. Inwisselen van cadeaubonnen
 10. Toepasselijk recht:
 11. Plaats van jurisdictie
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van het bedrijf MBRC the ocean GmbH (hierna "verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna "klant" genoemd) ) en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die in de online winkel van de Verkoper worden aangeboden. Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant, tenzij andere voorwaarden zijn bedongen.

1.2Ten aanzien van de aankoop van vouchers zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3Voor overeenkomsten met betrekking tot de levering van vouchers zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet wordt toegeschreven aan een hoofdzakelijk commerciƫle of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.5Een handelaar in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciƫle of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Totstandkoming van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen slechts om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geĆÆntegreerd in de online winkel van de verkoper. Daarbij dient de Klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het bestelproces heeft doorlopen, en door op de knop te klikken om het bestelproces af te ronden, een juridisch bindend contractvoorstel met betrekking tot de goederen en /of diensten in de winkelwagen.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,
- door middel van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (fax of e-mail); voor zover ontvangst van de opdrachtbevestiging door de Klant bepalend is, of
- door het afleveren van bestelde goederen aan de Klant; voor zover de ontvangst van goederen door de Klant bepalend is, of
- door de Klant te vragen om te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Mits meerdere van bovengenoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovengenoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.Ć  r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal" genoemd), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE of, als de Klant geen PayPal-rekening heeft, onderworpen aan de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full#:~:text=You%20should%20note%20that%20PayPal's,offer%20under%20the%20user%20agreement. Indien de Klant betaalt via een door PayPal aangeboden betalingsmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de Verkoper hierbij de aanvaarding van het aanbod van de Klant op het moment dat de Klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant verzonden nadat de bestelling is verzonden verzonden. De verkoper zal de contracttekst niet verder toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens opgeslagen op de website van de verkoper en zijn ze gratis toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door het specificeren van de bijbehorende inloggegevens.

2.6Voorafgaand aan het indienen van een bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant invoerfouten herkennen door aandachtig de informatie op het scherm te lezen. De vergrotingsfunctie van de browser om de weergave op het scherm te vergroten kan een effectieve methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.
De Klant kan tijdens het elektronische bestelproces alle ingevoerde gegevens corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie, totdat hij op de knop klikt om het bestelproces af te ronden.

2.7De Duitse en Engelse taal zijn uitsluitend beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8Orderverwerking en contact opnemen vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft voor de verwerking van de bestelling juist is, zodat e-mails die door de verkoper worden verzonden, op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant, indien SPAM-filters worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden in opdracht van de Verkoper met de orderverwerking worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht om te annuleren

3.1Consumenten hebben het recht om te annuleren.

3.2Gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de instructies van de verkoper over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Bezorgkosten, indien van toepassing, worden apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving

4.2Betaling kan geschieden via een van de in de online shop van de Verkoper genoemde methoden.

4.3Als de SEPA-incasso-betaalmethode is geselecteerd, moet het factuurbedrag worden betaald nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet voordat de deadline voor vooraanmelding is verstreken. De automatische incasso wordt geĆÆncasseerd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet voordat de termijn voor vooraanmelding is verstreken. Vooraankondiging betekent elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de Verkoper aan de Klant die een afschrijving aankondigt door middel van SEPA-incasso. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende dekking van de rekening of door het aangeven van een onjuiste bankrekening, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die voortvloeien uit de terugboeking van de betreffende bank, als hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.4Creditcardbetaling via Stripe
Bij het selecteren van de betaalmethode creditcard is het factuurbedrag direct bij het sluiten van het contract verschuldigd. Betaling per creditcard wordt verwerkt in samenwerking met Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietbeoordeling uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

4.5Wanneer u een betaalmethode kiest die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna naar als "Shopify"). De individuele betaalmethoden die via Shopify worden aangeboden, worden aan de Klant gecommuniceerd in de online winkel van de Verkoper. Shopify kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, die onderhevig kunnen zijn aan speciale betalingsvoorwaarden, waarnaar de Klant-klant afzonderlijk wordt verwezen. Meer informatie over "Shopify Payments" is te vinden op: https://www.shopify.com/payments.

4.6Als de betalingsmethode "onmiddellijke overschrijving" is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhƶhe 12.80339 MĆ¼nchen (hierna "IMMEDIATE" genoemd). Indien hij het factuurbedrag wil kunnen betalen via ā€œdirecte overschrijvingā€, moet de Klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan ā€œdirecte overschrijvingā€. Bovendien moet hij tijdens het betalingsproces over de juiste inloggegevens beschikken en de betalingsopdracht ONMIDDELLIJK bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en de bankrekening van de Klant dienovereenkomstig gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode ā€œonmiddellijke overschrijvingā€ kan door de Klant worden opgevraagd op: https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt levering plaats binnen het door de verkoper opgegeven leveringsgebied op het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres bepalend.

5.2Indien het toegewezen transportbedrijf de goederen aan de verkoper retourneert, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit is niet van toepassing indien de Klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, indien de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden buiten de wil van de Klant of indien hij tijdelijk verhinderd is om de aangeboden dienst te ontvangen, tenzij de Verkoper de Klant op de hoogte heeft gesteld van de service voor een redelijke tijd van tevoren.

5.3Persoonlijke afhaling is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of oneigenlijke zelflevering. Dit geldt alleen als de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en als hij een concrete indekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal hij de Klant informeren en hem onmiddellijk een tegenprestatie verlenen.

6) Voorbehoud van eigendomsrechten

Indien Verkoper vooruitleveringen verricht, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7) Garantie:

7.1Tenzij anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking daarvan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen:

7.2Indien de Klant optreedt als handelaar

 • de verkoper kan het type vervolgprestatie kiezen,
 • voor nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken Ć©Ć©n jaar vanaf de levering van de goederen,
 • voor gebruikte goederen zijn de rechten en aanspraken op gebreken uitgesloten,
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en verkorting van de verjaringstermijn zijn niet van toepassing

 • op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de Klant,
 • als de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen,
 • voor goederen die zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw en die de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken met betrekking tot contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4Bovendien blijven voor handelaren de wettelijke verjaringstermijnen voor eventueel bestaand wettelijk verhaalsrecht onaangetast.

7.5Als de klant een ondernemer is in de zin van 1 van het Duitse handelswetboek (HGB), heeft hij de commerciƫle plicht om de goederen te onderzoeken en de verkoper op de hoogte te stellen van gebreken volgens section 377 HGB. Indien de Klant de daarin vermelde openbaarmakingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht goedgekeurd te zijn.

7.6Indien de klant als consument handelt, moet de expediteur onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van zichtbare transportschade en moet de verkoper hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien de klant hieraan niet voldoet, laat dit zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken onverlet.

7.7De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van het telecommunicatiecontract waarvoor uitsluitend de respectieve dienstverlener verantwoordelijk is. In dit verband zijn de relevante wettelijke bepalingen en eventuele afwijkende contractvoorwaarden van de respectieve dienstverlener van toepassing.

8) Inwisselen van campagnevouchers

8.1Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven, voor een bepaalde geldigheidsduur in het kader van promotionele activiteiten en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "campagnevouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en alleen binnen de aangegeven tijdsperiode.

8.2Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie, als een dergelijke beperking voortvloeit uit de voorwaarden van de actievoucher.

8.3Bij een bestelling kunnen meerdere actievouchers worden ingewisseld.

8.4De goederenwaarde moet minimaal het bedrag van de actievoucher bedragen. De verkoper zal de resterende activa niet terugbetalen.

8.5Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is voor de bestelling, kan de klant een van de resterende betaalmethoden kiezen die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te betalen.

8.6Het tegoed van de campagnevoucher wordt niet contant verzilverd en is niet rentedragend.

8.7De actievoucher wordt niet ingewisseld indien de Klant, in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht, goederen terugstuurt die geheel of gedeeltelijk met een actievoucher zijn betaald.

8.8Actievouchers zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de op de voucher aangegeven persoon. Het overdragen van de actievoucher aan een derde partij is niet toegestaan. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om de rechten van de respectieve voucherhouder te controleren.

9) Inwisselen van cadeaubonnen

9.1Vouchers die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

9.2Cadeaubonnen en resterende tegoeden van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de cadeaubon. Resterende activa worden bijgeschreven op de voucher-account van de Klant.

9.3Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat de bestelprocedure is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4Bij een bestelling kunnen meerdere vouchers worden ingewisseld.

9.5Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan de klant een van de resterende betaalmethoden kiezen die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te betalen.

9.6Het tegoed van de cadeaubon wordt niet in contanten ingewisseld en is niet onderhevig aan rente.

10) Toepasselijk recht

10.1Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten die de internationale koop van roerende goederen beheersen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2Met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht is deze rechtskeuze niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens enige woon- en afleveradres buiten het de Europese Unie op het moment van het sluiten van het contract.

11) Plaats van jurisdictie

Indien de klant een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een afzonderlijk publiekrechtelijk vermogen is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die ontstaan uit dit contract. Indien de klant gedomicilieerd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit dit contract, op voorwaarde dat het contract of de vorderingen uit het contract kunnen worden overgedragen aan de klant. professionele of commerciƫle activiteiten. In elk geval is de Verkoper echter gerechtigd in voornoemde gevallen de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant in te roepen.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1De EU-Commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- en servicecontracten tussen consumenten en handelaren.

12.2De Verkoper is niet verplicht noch bereid om een geschillenbeslechtingsprocedure bij te wonen voor een alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie.