MBRC Cleaning Hub in Indonesia

INDONESI STAAT IN DE TOP 5 VAN DE MEEST VERVUILDE LANDEN TER WERELD!

MBRC the ocean Foundation is een non-profitorganisatie die oceaanplastic tot het verleden maakt. Het begint allemaal met de simpele handeling van het opruimen van de kustlijnen; de stranden en de oceaanfronten.

Ons doel is om voorgoed een einde te maken aan plastic in de oceaan!

Elke dag komen er tonnen plastic, visnetten en ander afval in de Aziatische oceanen terecht. Door de ligging van de eilanden, de stromingen en de getijden eindigt een oneindige stroom plastic afval op de stranden van de Indonesische archipel.
 
Maar dat is niet het enige probleem. 55% van de Indonesische bevolking leeft op het platteland en in afgelegen gebieden zonder enig afvalbeheersysteem. Buurtbewoners worden vaak gedwongen hun huisvuil voor de deur te dumpen. Het afval wordt verbrand of achtergelaten om door de wind weggeblazen of door de regen weggespoeld te worden.

In juli 2021 startte MBRC the ocean een groot en uitdagend project in Indonesië. Op twee eilanden in het wereldberoemde Komodo National Park en in één dorp op West Flores heeft MBRC the ocean permanente Cleaning hubs geïmplementeerd.

Permanente reiniging hub

Een vaste Cleaning hub wordt gerund door lokale medewerkers en heeft drie focuspunten.

Afvalverwerking en recycling

De lokale bevolking krijgt vuilniszakken voor het dagelijkse afval, wanneer ze vol zijn, kunnen de zakken worden weggegooid in de afvalbakken van MBRC. De bakken worden regelmatig opgehaald, geleegd en schoongemaakt. De volle vuilniszakken worden opgeslagen in de opslag.

Strandopruimingen

Elke vrijdag wordt er een Beach cleanup event georganiseerd door de Cleaning hub. Alle benodigde materialen zoals vuilniszakken, handschoenen en afvalverzamelaars worden geleverd door MBRC the ocean. Al het afval wordt gesorteerd, geteld, gewogen en in de opslag van de Cleaning hub geplaatst.
Volwassenen en jongeren worden wekelijks gestimuleerd om deel te nemen. De lokale scholen organiseren elke vrijdag opruimacties voor hun leerlingen.
Als de opslag vol is wordt er een zeetransport naar Java georganiseerd. Op Java is het dichtstbijzijnde gecertificeerde recyclingbedrijf. MBRC werkt alleen met gecertificeerde bedrijven. .

Opleiding

Om meer bewustzijn te creëren over afval, recycling en duurzaamheid wordt een educatieprogramma geïntroduceerd in de drie gemeenschappen.
Volwassenen worden geïnformeerd over verschillende onderwerpen zoals de impact van plastic op het milieu, het belang van recycling, duurzaamheid en het behoud van stranden en oceanen.
Voor studenten zal het onderwijsprogramma worden gedaan via hun lokale scholen. Met boeken, werkboeken en games leren leerlingen het belang van recyclen, duurzaamheid en zorg voor je eigen omgeving.

Resultaten

Geef de Komodo-eilanden een schoon strand! Hulp bij het opzetten van 3 permanente Cleaning hubs in Indonesië. • Er wordt wekelijks een beach Cleanup-evenement georganiseerd waar al het afval wordt verzameld, gescheiden in recyclebare en niet-recyclebare materialen, geteld, gewogen en op de juiste manier opgeslagen. • Er wordt een lokaal afvalinzamelingssysteem geïmplementeerd met afvalzakken, inzamelpunten en transport naar recyclingfaciliteiten op het vasteland van Java. • Er is een educatieprogramma opgezet voor een beter begrip van afvalbeheer, duurzaamheid en recycling. Een permanente oplossing. Het hele jaar door plastic afval beheren. Er is € 25.000 nodig om ons programma 1 jaar lang in 1 gemeenschap te laten draaien

Wanneer de permanente Cleaning Hubs operationeel zijn, wordt de afvalstroom goed beheerd, de kustlijnen schoongemaakt en de lokale volwassenen en studenten opgeleid in duurzaamheid en recycling. De verwachting is een groei in afvalbeheer van 10% naar 80%.